01.03.2024. Медициналык колледждин жалпы сабактар бирикмесинин окутуучусу Мырзабаева Айгулдун фармакология сабагынан «Афференттик нерв системасына таасир этуучу дарылар» деген ачык сабак отту. Ачык сабак интерактивдуу доска аркылуу тушундурулуп, суроо — жооп, практиканын негизинеде дарыларды кантип колдонобуз жана оюндардын негизинеде кызыктуу кылып отту. Сабакты Айгуль эжеке жакшы денгээлде отуу менен студенттерге керектуу маалыматтарды жеткире алды.