05.03.2024. Жалпы медициналык сабактар бирикмесинин окутуучусу Ганиева Дилбара Абдусаламовна медайым ишинин негиздери сабагынан «Физиологиялык бөлүп чыгаруунун бузулушундагы медайымдык процесс (микроклизмалар, газ чыгаруучу түтүкчөнү коюу) деген аталышта ачык сабак өттү.