2024-жылдын 19-март күнү медициналык колледждин «Терапиялык сабактар» бирикмесинин окутуучусу Ташкулова Айтурган Койчумановна » Инсандын жеке жашоосу жана структурасы» деген темада ФЯ 3(1)-22 тайпасына ачык сабак өттү. Ачык сабак интерактивдүү усулдарды колдонуу менен өткөндүктөн абдан кызыктуу, жеткиликтүү жана сапаттуу болду.